Peter Christian Abildgaard szobra

Peter Christian Abildgaard

In English

A villámsújtotta emberben vagy állatban csak elvétve lehet olyan belső elváltozást találni, ami a halál oka lehetne, állapította meg Peter Christian Abildgaard (1740–1801) 1775-ben. Mint vérbeli természettudóst, nem hagyta nyugodni ez a tapasztalat, ezért kísérletezésbe fogott. Egy tyúkot és egy kakast sikerült a fejére mért áramütéssel teljesen érzéketlenné tenni, majd a mellkasra irányzott áramütéssel feléleszteni.

P. C. Abildgaard nemcsak az “ősdefibrilláció” felfedezője: tehetségét, szerteágazó műveltségét számos területen kamatoztatta. Néhány év iskolai tanulás után gyógyszerészsegédként megismerkedett a kémiával és a gyógyszertannal, s közben felkészült az egyetemi tanulmányokra. 1762-ben filozófiai bakkalaureátust szerzett dolgozatával, amely a kémia nemzetgazdasági hasznáról szólt.

A keleti marhavész újbóli kitörése miatt orvosi tanulmányok helyett állami ösztöndíjjal Lyonba került, ahol két és fél év alatt elvégezte Claude Bourgelat állatorvosi tanfolyamát. Hazatérése után tanulmányozta a marhavész leküzdésének lehetőségeit. Az állategészségügyi rendszer megszervezése késlekedett, ezért Abildgaard úgy vélte, célszerűbb orvosi tanulmányait folytatni, és egészen 1782-ig praktizált is. Mellette foglalkozott mineralógiával, botanikával, zoológiával, fizikával, kémiával. Közben két könyve is megjelent a lovak és marhák gyógyításáról, illetve a haszonállatok tenyésztéséről és gondozásáról.

E művek alapján merült fel a királyi udvarnál, hogy ő lehet a legalkalmasabb a királyi ménes állatorvosi felügyeletére, valamint az állatorvosképzés megszervezésére Dániában. Változatos pályája legfontosabb eredménye, hogy 1773-ban állami támogatással, de saját vállalkozásként megindította az állatorvosképzést katonai és királyi lovászok és patkolókovácsok számára, kezdetben egyedüli tanárként, egyetlen kovácsmester segítségével. 1777-ben a képzés „királyi akadémia” rangot kapott, és állami fenntartású lett. Hallgatóinak száma egyre szaporodott, ezért feladta orvosi munkáját, de ő hozta be és alkalmazta Dániában elsőként a himlő elleni oltást. Minden érdekelte: többek között leírt parazitákat, tervezett patkót, gyógyított marhákat biztosítási konstrukcióban, foglalkozott a gyapjúminőség javításával nemesítés révén, leírta Helgoland növény- és állatvilágát és hőlégballont szerkesztett, amellyel fel is szállt.

Képünk a 220 éve elhunyt iskolaalapító polihisztor 1910-ben August Hassel által készített mellszobrát mutatja a frederiksbergi campuson az anatómia-gyakorlat szünetében pihenő hallgatókkal körülvéve.

P. Ch. Abildgaard sírja az Assestens Temetőben - Tomb of P. Ch. Abildgaard in the Assistens Cemetery
P. Ch. Abildgaard sírja az Assistens Temetőben – Tomb of P. Ch. Abildgaard in the Assistens Cemetery

 

Orbán Éva

Eredeti megjelenés: Orbán Éva: Peter Christian Abildgaard szobra. Magyar Állatorvosok Lapja, 2021. 143. 6. 322.