Hirsch-index

H-index_plot Forrás: https://www.wikidata.org/wiki/Q310663

Az impakt faktort ismertető rövid írásunkban utaltunk arra, hogy bár gyakran használják, valójában a szerzők tudományos teljesítményének értékelésére nem alkalmas. Nyilvánvaló, hogy többet mond a szerző közleményeire adott hivatkozások száma. Ezeket megtalálhatjuk a hivatkozási adatbázisokban, amilyen a Web of Science és a Scopus, amelyeknek a szolgáltatásai – kevés kivételtől eltekintve – csak előfizetéssel vehetők igénybe, de közöl hivatkozásokat a Scholar Google is, ami viszont (bár ellenőrzést igényel) szabadon használható. A hivatkozások száma a hazai kutatók esetében nyomon követhető a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) a szerzőre keresve, a Táblázatok/Összefoglaló táblázat lekérésével. Ebben megtaláljuk a független hivatkozások és az összes hivatkozás számát. Független hivatkozás az, amikor a hivatkozott cikk egyetlen szerzője sem szerepel a hivatkozó cikk szerzői között, az „önhivatkozások” ki vannak zárva.

A Hirsch-index (h-index) megalkotója (2005) Jorge E. Hirsch argentin származású, az USA-ban dolgozó fizikaprofesszor az egyéni tudományos teljesítményt akarta számszerűsíteni. Mutatójának lényege, hogy számba veszi egy-egy kutató közleményeit (szerzői produktivitás), ezekhez hozzárendeli a független hivatkozások számát (tudományos hatás), és ezek száma szerint rangsorolja a közleményeket. Az index definícióját Hirsch 2005-ben így fogalmazta meg: „Egy kutató h-indexe h, ha h számú publikációja külön-külön legalább h idézetet kapott, a többi publikációja pedig külön-külön h-nál nem több idézetet.”(1) Vagyis egy kutató h-indexe 10, ha van 10 olyan közleménye, amelyre legalább 10 hivatkozást kapott, viszont a többi közleményére 10-nél kevesebbet.

A viszonylag egyszerűen megállapítható h-index előnye, hogy a legnagyobb hatású cikkekre helyezi a hangsúlyt, és kiküszöböli az összes hivatkozás figyelembe vételekor esetleg adódó aránytalanságot, ami abból adódhat, hogy a teljesítményt egy-két nagyon hivatkozott cikk “nyomja fel”. Hátránya, hogy nem érzékeny a hivatkozási/publikációs szokásokból adódó szakterületi jellegzetességekre, eltérésekre. (A sokkal inkább nyelvhez/országhoz kötött társadalom- és humán tudományok e téren mindig jelentős hátrányt szenvednek, többek között a hazai hivatkozási adatbázis hiánya miatt. Az MTMT, ahová a szerző maga is be tudja vinni az általa ismert hivatkozásokat, némileg javít ezen a helyzeten.)

A h-index nemcsak a szerzői teljesítmény mérésére alkalmas, hanem szakterületek, tudományos témák, kémiai vegyületek, sőt, országok tudományos teljesítményének mérésére és rangsorolására is, amiből kiderül például, hogy melyek egy szakterület “forró témái”. Ezekről bővebben többek között Braun Tibor (2) és Csajbók és szerzőtársai (3) közleményeiben olvashatnak. Természetesen még sokféle szempont és vitatéma merül fel ezzel a tudománymetriai mérőszámmal kapcsolatban is, aminek a bőséges irodalomban lehet utána nézni.

Az MTMT-ben a hazai szerzőknél a Táblázatok/Szakterületi táblázat lekérésével kereshetjük meg a tudománymetriai paramétereket, ezek között a közlemények és a hivatkozások számát és a Hirsch-indexet. (Ilyen táblázat még nem készült minden kutatónak.) Ebből lehet következtetni többek között arra is, hogy mennyire egyenletes a hivatkozások eloszlása, azaz a közlemények tudományos hatása. Íme, az Állatorvostudományi Egyetem vezetőinek táblázatai: Sótonyi Péter, Jerzsele Ákos, Németh Tibor, Ózsvári László, Bartha Tibor (csak összefoglaló táblázata van).

(1) Honváriné Kalmár Viktória: A tudományos teljesítmény mérése Hirsch-indexszel. Statisztikai Szemle, 2017. 95. 2. 189–206. DOI: 10.20311/stat2017.02.hu0189 URL: http://real.mtak.hu/46711/1/2017_02_189.pdf Letöltve: 2021.02.27.

(2) Braun Tibor: Egy tudományos kutató frusztrációjának következménye: a Hirsch-index. Magyar Tudomány, 2009. 8. 965–969. URL: http://www.mtakszi.iif.hu/kszi_aktak/doc/BrT_02.pdf Letöltve: 2021.02.27.

(3) Csajbók E., Berhidi A., Vasas L., Schubert A.: Hirsch-index for countries based on Essential Science Indicators data. Scientometrics, 2007. 73. 91–117. Pre-print DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11192-007-1859-9 URL: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Berhidi/publication/225198417_Hirsch-index_for_countries_based_on_Essential_Science_Indicators_data/links/02e7e538dc099ba575000000/Hirsch-index-for-countries-based-on-Essential-Science-Indicators-data.pdf Letöltve: 2021.02.27.

Orbán Éva