Látogatás a Birodalomba

Kassai T.: Látogatás a Birodalomba

Kassai Tibor: Látogatás a Birodalomba. Útinapló egy 1958-as szovjet tanulmányútról. Budapest, Személyes Történelem Kiadó, 2021. 123 p.

Újabb kötettel jelentkezik Kassai Tibor, aki nyugdíjazása óta idejét részben pályája során felhalmozott tudása összefoglalásával (a Helmintológia több nyelvű és több kiadása, Kotlánról írt könyve), részben kedvtelései gyümölcseinek learatásával (aforizma- és versgyűjtemények) és emlékeinek feldolgozásával, közreadásával (Két és fél év Irakban) tölti. Most éppen a ládafiából előkerült útinaplót porolta le, és ezzel egy olyan bátor lépést tett meg, amellyel szembe megy a divatnak: látogatása nyomán méltatja – és persze kritikával is illeti – az ötvenes évek végének Szovjetunióját, azon belül is a tudományos és a mindennapi életet.

Még aspirantúrája előtt gyorstalpalón szerzett, majd szakirodalmon csiszolt orosztudása nagy segítségére volt abban, hogy az 1958-ban megtett háromhónapos tanulmányútból a legtöbbet hozza ki – ez egyébként is jellemző rá. Napról napra kísérhetjük Moszkvában, és – ami talán a legizgalmasabb része a könyvnek – Kazahsztánban, Grúziában és Örményországban tett útján. Megismerhetjük a meglátogatott kutató- és egyetemi műhelyek körülményeit, munkatársait és eredményeit, amelyek még az akkoriban nyilván nem fényűző hazai viszonyokhoz képest is igen szegényesek voltak. Az érintett szakmai kérdéseket inkább csak felvillantja a szerző, megemlítve, hogy miről számoltak be neki, miről beszélgettek és vitatkoztak, akár visszatérően is. A kritikai élnél azonban talán erőteljesebb az együttérzés és a tisztelet árnyalata, amellyel e nehéz körülmények között dolgozó tudóstársakhoz viszonyul.

Ami talán az „egyszerű olvasó” számára a fontosabb: mindenhol barátsággal, nyitottan fogadták a fiatal állatorvos-kutatót. A professzorok nemegyszer otthonukban is vendégül látták, kísérői igyekeztek a kedvére tenni. Bizonyára jól esett az érdeklődés és nyitottság, amellyel Kassai Tibor közeledett feléjük. Megismerhetjük így a mindennapi élet részleteit a latrinától a menzáig, az zötyögős repülőúttól a többekkel megosztott szállodai szobákig, a bürokratikus akadályok leküzdésétől a vásárlási mizériáig, de beszámol kulturális élményeiről is, amelyek közül kiemelkednek a népzenei és néptánc programok és a koncertek. Mindezt időnként kissé sötét, de korabeli, saját készítésű képekkel illusztrálja a szerző.

Kassai Tibor már hatvanhárom éve is olyan pontosan, mégis gördülékenyen és élvezetesen fogalmazta meg gondolatait, mint érett korában. Akik ismerik, azt is érzékelhetik, hogy már akkor öntudatos ember és kutató volt, így bátran vállalhatja akkori önmagát. A súlyos témákat feldolgozó, mégis egy-két estés könnyed olvasmányt ígérő útibeszámoló e folytonosság miatt is érdekes és kellemes olvasmány lehet szakemberek és laikusok számára egyaránt.

Orbán Éva

Könyvbemutató: 2021. december 8. 14 óra
Helyszín: Állatorvostudományi Egyetem, Hutyra Ferenc Könyvtár