Csárli

Nádor Károly: Szerves kémia

A ragadványnév birtokosa dr. Nádor Károly (1922—2015). Az átlagosnál magasabb termetű, szemüveges, mindig választékosan öltözködő, pipázó szenvedélyéről ismert tanár. Annak idején ritkaságszámba menő, állítható tetős Mercédeszével járt. Elképzelhető, hogy a keresztneve angol megfelelőjéből (Charlie) kialakított ragadványneve korai elterjedésében tanszékvezető elődjétől (Sz. L.) gyökeresen eltérő külső megjelenése és stílusa is szerepet játszott.

1946-ban szerezte meg vegyészmérnöki diplomáját, ezt követően a budapesti Orvostudományi Egyetem Issekutz Béla professzor vezette Gyógyszertani Intézetbe került tanársegédként, majd adjunktusi kinevezést nyert. 1954-től az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének (KOKI) gyógyszerkutatási osztályvezetője volt. Közben korábbi munkásságára való tekintettel külön eljárás nélkül nyerte el a kandidátusi fokozatot (1952). 1968-ban tanszékvezető egyetemi tanárként került egyetemünkre. Egészen 1990-ig, nyugállományba vonulásáig irányította a Kémiai Tanszéket. Távozása után gyakorlatilag megszűnt a kapcsolata intézményünkkel. 2015-ben hunyt el.

Mint a „szomszédvár”, az Élettan egykori lakója, magam is tanúsíthatom, hogy érkezésével megújult, és szinte pezsgővé vált a Kémiai Tanszék élete. A korábban folytatott gyümölcsöző együttműködése a Kőbányai Gyógyszerárugyárral (ma már ismét Richter Rt.) továbbra is tartott, és ennek következtében jelentősen bővült a tanszék műszerparkja. Még ugyanebben az évben tudományos munkatársként két fiatal, invenciózus vegyész, Scheiber Pál és Kraiss Gábor gyarapította a tanszék állományát. Tudományos munkásságuk középpontjában a gyógyszerhatás kémiai alapjainak kutatása állt. Miként a korábbiakban, ezúttal is a gyógyszeriparral való együttműködése új gyógyszerek kifejlesztését tette lehetővé.

Oktatóként nem igazán hálás feladatot kellett vállalnia. Ahogy egyik tanítványa (egyetemünk későbbi professzora) írja visszaemlékezésében: „Tőle mindenki rettegett, hiszen meghatározta, hogy kiből lesz állatorvos”. Ebben kétségtelenül van igazság, hiszen a tanulmányait elkezdő hallgató számára az első nagy akadály a félévi kémiai kollokvium, majd az év végén a szigorlat leküzdése nem volt könnyű feladat. A rostán jónéhányan fennakadtak, és ez meghiúsította továbbtanulásukat.

Dr. Kutas Ferenc