Csiga

Dr. Kardeván Andor

Dr. Kardeván Andor hallgatók között elterjedt ragadványneve az 1980-as évek első felében.

Kardeván Andor 1925-ben született, állatorvosi diplomáját 1948-ban szerezte meg. Kezdettől fogva egyetemünk Kórbonctani Tanszékének dolgozója volt, végigjárta az oktatói ranglétra minden fokát. 1966-ban nevezték ki tanszékvezetőnek. Rektorhelyettesi (1975-1981) és rektori (1981-1984) funkciót is betöltött. 1985-ben vonult nyugállományba, 2015-ben, 90 éves korában érte a halál.

A Csiga elnevezés születésének körülményei ismeretlenek.  Az 1980-as évek egyik évfolyama esti fáklyás ballagásán (akkor még ilyen is volt) „Csigabiga gyere ki, ég a házad ideki” gyermekdallal invitálta a professzor urat búcsúbeszédének megtartására. A név egyébként nem volt különösebben találó. Kardeván Andor ugyanis éppen hogy egy nagyon energikus, gyorsmozgású ember volt…

 

Lejegyezte: Dr. Kótai István

A kép forrása: https://www.facebook.com/UnivetHU/photos/
a.671261559604028/950065168390331/?type=1&theater