Csiszár Vilmos alkotása

Csiszár Vilmos: Hősi halott

Szelíd mosolyú, joviális ember néz ránk az ötven éve váratlanul elhunyt dr. Csiszár Vilmos ismert fényképéről, és a visszaemlékezések is arra utalnak, hogy szakmai elkötelezettsége és hatalmas munkabírása mellett a művészetek iránt érdeklődő, humánus ember volt, akitől a humor sem állt távol.

Rövid Moson megyei állatorvoskodás után Debrecenbe került, ahol több évi vágóhídi állatorvosi szolgálata idején létrehozta az első húsvizsgáló laboratóriumot. 1943-ban Csukás Zoltán hívta a Gazdasági Akadémiára, ahol tejgazdaságot és takarmányozástant oktatott, majd – katonai szolgálatát követően – 1946-ban a biológiai tanszék megszervezője és vezetője lett. 1949-ben felkérték, hogy a Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Karán a hús- és tejhigiéne oktatásának integrálásával hozza létre és vezesse az új Élelmiszerhigiéniai Tanszéket. A gyakorlatban és a felsőoktatásban szerzett tapasztalatára támaszkodva jegyzetírással, szemléltető ábrák rajzolásával és rajzoltatásával készült az oktatásra, közben pedig igyekezett az állatorvosi élelmiszer-ellenőrző szolgálat ismeretanyagát szintézisbe foglalni. Tevékeny szerepet vállalt a szolgálat kiépítésében és az állatorvosok élelmiszer-higiéniai továbbképzésének (szakállatorvos-képzésének) a bevezetésében. Az oktatás mellett nemzetközileg elismert kutató volt, különösen a tejhigiéniában elért eredményeivel, könyveivel, jegyzeteivel és publikációival tűnt ki.

Beceneve – mint dr. Kutas Ferenc megemlékezéséből tudjuk – Vili báró volt, talán az oktatókétól elütő szokásai, viselkedése miatt. Hallgatói találkozhattak vele öt órai teán vagy a Széchenyi Fürdőben. Kótai István beszámolt arról, hogy vizsga után tiszteletteli kézfogással közölte az eredményt gratuláció kíséretében, ha jelesre vagy elégtelenre sikerült a próbatétel. Embersége és a hallgatók iránti szeretete leginkább abban mutatkozott meg, hogy 1952-ben az Állatorvostudományi Főiskola igazgatójaként kezdeményezte a másfél évvel korábban politikai okokból kizárt hallgatók ügyének felülvizsgálatát, méghozzá a korábbi eljárás szigorát bírálva, jogosságát megkérdőjelezve.

Érzékenysége, humanitása talán a művészetek iránti fogékonyságából fakadhatott. A rendszeres úszás mellett a festés és a szobrászat jelentette a kikapcsolódást számára. Több alkalommal vett részt kiállításokon. A Magyar Állatorvosok Lapjában egykor megjelent kép dr. Csiszár Vilmosnak az Állatorvostudományi Egyetemen rendezett második képzőművészeti kiállításon (1969. április 12–19.) szereplő, Hősi halott című plasztikáját ábrázolja.

Orbán Éva

Eredeti megjelenés: Orbán Éva: Csiszár Vilmos alkotása. Magyar Állatorvosok Lapja, 2022. 144. 10. 578.