Dubravszky Róbert sírja

Dubravszky Róbert sírja

A száz éve elhunyt Dubravszky Róbert jogász létére szorosan kötődött az állatorvosi karhoz. 1880-ban kezdte működését az állategészségügyi főosztályon, ahol Lipthay István mellett jelentős szerepet vállalat az 1888. évi VII. törvénycikk megalkotásában. Egy évvel később a Lipthay elnökölte állatorvosi tisztivizsga-bizottság póttagja lett még miniszteri fogalmazóként. Ő írta a vizsgához feltétlenül szükséges A közigazgatás szervezete és az állategészség-rendőri igazgatás című könyvet, és több mint negyedszázadon át oktatta az azonos című tárgyat, utóbb már mint a vízügyi, majd a mezőgazdasági szakoktatási osztály munkatársa. 1890-ben Hutÿra Ferenccel megjelentette a Die Organisation des Veterinärwesens in Ungarn című kiadványt, és öt évvel később őket delegálták a berni állatorvoskongresszusra a minisztérium, illetve az állatorvosi akadémia képviseletében. Ebben az évben jelent meg hagyományteremtő összeállítása:  Az állatorvosi rendeletek gyűjteménye, amelyhez hasonlókat később hivatali és főiskolai utódja, Fokányi László adott közre.

Sokrétű feladatai közül talán a mezőgazdasági szakoktatás terén kifejtett tevékenysége volt a leghatásosabb. Előadássorozatot szervezett falusi gazdák számára. Az 1913/14 telén 1000 községben tartott 4100 előadás 20000 kisgazda ismereteit gyarapította. Gondot fordított a nők gazdasági kiképzésére. Létrehozta a kecskeméti gazdasági tanítónőképző intézetet, majd a szolnoki és nagyváradi háztartási iskolákat. Később a kísérletügy fejlesztésére tett erőfeszítéseket, és közben e két terület eredményeinek dokumentálásáról sem feledkezett meg.

A Vámpolitikai és Mezőgazdasági Statisztikai főosztály vezetőjeként fontos nemzetközi tárgyalásokat vezetett. 1918-ban államtitkárrá nevezték ki. 1920-as nyugdíjba vonulása előtt még elnöke lett az első hazai élelmiszerkönyvet megalkotó bizottságnak.

Az állatorvosi kar mindenkor nagy tisztelettel emlékezett meg a Magyar Országos Állatorvos-Egyesület tiszteleti tagjáról, Dubravszky Róbertről, akit „megfeszített munka, hajlíthatatlan jellemszilárdság, széleskörű alapos tudás” jellemzett. „Tanítványai tisztelettel vették körül tanárukat, de az állatorvosok is csakhamar megismerték benne őszinte barátjukat, a ki méltányolta nehéz működésüket, együttérzett velük és támogatta törekvéseiket”. A száz év múltán sem halványuló tiszteletet jelzi, hogy megrongálódott nyughelyét az egyetem felújíttatta. 2009. június 6-án dr. Visnyei László avatta fel az új síremléket.

Orbán Éva

Eredeti megjelenés: Orbán Éva: Dubravszky Róbert sírja. Magyar Állatorvosok Lapja, 2022. 144. 6. 322.