Az első állatorvosnők

Aleen Isobel Cust, az első állatorvosnő

Az első magyar állatorvosnőkről ( Hölgy a mikroszkópnál  című írásunkban emlékeztünk meg röviden. Most – még a nemzetközi nőnaphoz közel – az világ női állatorvosaira hívjuk fel a figyelmet, akik közül a legelső Hugonnai Vilmával, az első magyar orvosnővel nagyjából egy időben végzett, 1897-ben (vagy 1900-ban). (Igaz, Hugonnai Vilma 18 évvel korábban, 1879-ben szerezte Svájcban az orvosi diplomáját, amikor még merész álom se lehetetett hölgyek számára az állatorvosi pálya. Hugonnainak is közel húsz esztendőt kellett várnia, míg hazánkban is lehetővé tették, hogy nők is egyetemre, főiskolára járhassanak.)

A világon Aleen Isobel Custot tartják számon mint az első női állatorvost. 1868-ban született, és emlékezete szerint mindig is állatorvos akart lenni. Ez önmagában jelzi a szakma jelentőségét. Igaz, Skóciában William Dick 1866-ban bekövetkezett haláláig már kb. 2000 fiatalembert képzett ki e mesterségre. Cust azonban nem az ő egykori iskolájába, hanem a tanítványa, William Williams alapította rivális intézménybe, a New Veterinary College-ba iratkozott be, ahol 1900-ban végzett. Mivel nem kaphatott egyetemi diplomát, és a Royal College of Veterinary Surgeons se fogadta tagjai sorába, be kellett érnie egy tanúsítvánnyal állatorvosi végzettségéről, és az iskola igazgatójának ajánlásával. Írországban helyezkedett el segédállatorvosként, majd állategészségügyi felügyelőnek nevezték ki, ami komoly szakmai elismerést jelentett. 1915-ig dolgozott Írországban, ez után önkéntesnek jelentkezett Franciaországba, ahol a nyugati fronton lovakat kezelt. 1919-ig kellett várnia, hogy – egy további vizsga letétele után – az RCVS tagjává váljon. 1924-ben vonult nyugalomba, és 1937-ben hunyt el. (1)

Érdekes megnézni, hogyan alakult a női állatorvosok száma az Egyesült Államokban, ahol úgy vélekedtek, hogy a nők elveszik a férfiak elől a helyet, mert úgyis a családban kötnek ki, és különben sincs elég fizikai erejük az állatorvosi munkához. (2) Ennek ellenére az első állatorvosnők* Florence Kimball (Cornell) és Elinor McGrath (Chicago Veterinary College) már 1910-ben dipomát szerezhettek. Kimball ugyan hamarosan ápolónőnek állt, de McGrath, az előítéletekre rácáfolva, 37 évig praktizált állatorvosként. Az 1939. évre vonatkozó adatok szerint a kb. 5000 állatorvos közül mindössze 31 tartozott a „gyengébb nemhez”, és még 1964-ben is csak 277-en voltak az állatorvosnők. A nemek arányának eltolódása Amerikában is csak az 1970-es években kezdődött. Ma az AVMA (American Veterinary Medical Association) közel 90 000 tagot számlál, akiknek az 56%-a nő. (3)

Az AVMA tagságának megoszlása 2016-ban
Az AVMA tagságának megoszlása 2016-ban

Orbán Éva

* Újabb adatok szerint Mignon Nicholson volt az első amerikai állatorvosnő, aki 1903-ban végzett a chicagoi McKillip Veterinary College-ban.

A kép forrása: Aleen Isobel Cust (1868-1937)  https://en.wikipedia.org/wiki/Aleen_Cust#/media/File:Aleen_Cust_portrait.jpg

Felhasznált irodalom:

(1)  Vincent, N.: History of women veterinarians. Veterinary Times, 2013. 32. Archiválva: Vetsonline, URL: https://archive.fo/20150210062450/http://www.vetsonline.com/publications/veterinary-times/archives/n-43-32/history-of-women-veterinarians.html Letöltve: 2019.03.10.

(2) Rubin, Sh. A.: Breaking Down The Barriers: The First 100 Years Of Women In Veterinary Medicine. DV360 Magazine, 2010. URL: https://www.lsu.edu/vetmed/diversity/women_in_vet_med/history_of_women_vet_med.php Letöltve: 2019.03.10.

(3) AVMA: Annual Report. 2016. URL: https://www.avma.org/About/Documents/AVMA-2016-Annual-Report-LR.pdf Letöltve: 2019.03.10.

 

Ajánlott irodalom:

Boissonneault, M-F., Stone, E. A.: From print to screen: Female veterinarians in memoir and film. The Canadian Veterinary Journal, 2011. 52. 3. 322–325. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3039910/ Letöltve: 2019.03.10.

Érdekes összefoglaló arról, hogy az állatorvosi visszaemlékezések és állatorvosokról szóló filmek milyen képet adnak az állatorvosnőkről, problémáikról, életükről, társadalmi elfogadottságukról.

Kutas Ferenc: Quo vadis medicina veterinaria? Még egyszer: Nők térhódítása az állatorvosi pályán. Kamarai Állatorvos, 2008. [3.] 4. 50-55.

Kutas Ferenc: Nők térhódítása az állatorvosi pályán? Magyar Állatorvosok Lapja, 1999. 121. 5. 309-313.

Péter H. Mária: Nők az egyetemen : Az első okleveles orvosnők és gyógyszerésznők a budapesti felsőoktatásban és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen. Erdélyi Múzeum, 2018. 80. 1. 137–151. URL: https://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/30921/EM_2018-1_010-PeterHMaria-NokAzEgyetemen.pdf?sequence=1&isAllowed=y Letöltve: 2019.03.10.