A báró Eötvös Loránd menedékház 

Báró Eötvös Loránd menedékház

Aujeszky Aladár gyermekkorától lelkes túrázó volt, és még orvostanhallgatóként lépett be a Magyarországi Kárpát Egyesületbe, a Magyar Turista Egyesület elődjébe. 1929-ben az ő mellére tűzték először az alapító tagoknak járó arany díszjelvényt. Úti élményeit irodalmi igénnyel, saját készítésű füzetkékben örökítette meg. Ezek egyikét a család az Állatorvostudományi Egyetem levéltárának ajándékozta. Ebből tudjuk, hogy érettségije évében, 1887-ben második alkalommal tért vissza a Kis-Kárpátok vidékére. Először 12 évesen, még apjával járta be a vidéket; most édesanyja Vihnye-fürdőn üdült, míg ő turistáskodott. Nemcsak a test edzése, a jó levegő, a kaland hajtotta, nemcsak a természet megismerésének vágya, hanem a történelem, a művelődéstörténet iránti érdeklődése is. Nyitottsága révén a jólelkű szlovák parasztoktól a selmeci diákokig és polgármesterig sokféle emberrel került kapcsolatba. A természeti szépségek és a műemlékek mellett bányákat, kohókat is meglátogatott, de a kocsmáktól se riadt vissza.

Ezek az élmények meghatározóak voltak Aujeszky számára, de a turistaságot pártoló sok-sok tudós, orvos és tanár számára is. A vidék, a nép, a gazdaság megismerése, a személyes benyomások befolyásolták világlátásukat, személyiségüket, a problémák iránti érzékenységüket.

Akár Aujeszky Aladár is küldhette Dobogókőről az itt látható képeslapot, hiszen adományával maga is hozzájárult az 1906-ban épült II. báró Eötvös Loránd menedékház verandájának a beépítéséhez. A névadó volt a Magyar Turista Egyesület elnöke, akiről a Dolomitokban csúcsot neveztek el, és akinek a lányai, Rolanda és Ilona, is beírták a nevüket az alpinizmus történetébe több hegycsúcs első meghódításával.

Nyolc évvel korábban az első, fából épült menedékház avatásán személyesen is jelen volt Eötvös Loránd (akkor a Magyar Tudományos Akadémia elnöke), aki kiemelte, hogy „rendkívül hálás a mai megemlékezésért, … mert e hajlék nem díszes palota, hanem egyszerű faalkotmány, a felírás is egyszerű rajta, s idő múltán … az emléknek csak emléke fog megmaradni, és épen ez az, a mi legjobban tetszik neki.” A szerény szavak nem bizonyultak igaznak. Mindkét ház áll: a kisebbik a magyar turistaság múzeuma, a képen látható pedig eredeti funkcióját tölti be.

Aujeszky a Kárpátok szelídebb vonulatait kedvelte, de nevét ott találjuk Eötvösé mellett számos tudós társaság vezetőségében, a tudomány előreviteléért (például folyóiratok fenntartásáért) vagy a turistaság támogatásáért adakozók névsorában, és a nemzetközileg elismert hazai tudósok panteonjában.

Orbán Éva

 

Eredeti megjelenés: Orbán Éva: A báró Eötvös Loránd menedékház. Magyar Állatorvosok Lapja, 2019. 141. 12. 706.