Holló Ferenc külföldi szerkesztőtársai körében

Holló Ferenc külföldi szerkesztőtársai körében

„…boldog és büszke vagyok arra, hogy minden tőlem telhetőt megtettem, hogy az elődeink által kijelölt utat járjam, és szinte rögeszmémmé, szenvedélyemmé, egyben hobbimmá vált a szerkesztés. Így a továbbképzés, önképzés rendszerének aktív részese lehettem.” – szól hozzánk Holló Ferenc (1923–1997) kéziratban maradt beszédében, amelyet aranydiplomája átvételekor mondott volna. Negyedszázada, 1997. december 4-én hunyt el, egy nappal az ünnepség előtt.

1949-ben Kotlán Sándor, a legkiválóbb mester mellett kezdett a Magyar Állatorvosok Lapja szerkesztőjeként dolgozni, amit – 1961-től főszerkesztőként – haláláig folytatott. Egy szerkesztőségnek mindig van egy szerzőkből, hírvivőkből, érdeklődőkből kialakuló holdudvara. Egy szakfolyóirat esetén ez a holdudvar jószerével az egész szakmára kiterjed. Ennek a szakmai-információs-baráti hálózatnak a közepén pedig a szerkesztő áll, aki mindenkit ismer, mindenhol jelen van, és akinek az ajtaja mindenki előtt nyitva áll.

Holló Ferenc igaz, humanista, barátságos ember volt. Tökéletesen látta el feladatát. Az emberi kapcsolatok építése mellett, széleskörű általános műveltség és szakmai tájékozottság jellemezte. Figyelte a nemzetközi trendeket, nyelvtudása révén rövid hírekben, összefoglalókban tudósított ezekről, és aktívan kereste a hazai eredményeket is, amelyek megírására ösztönözte kollégáit. Elismert volt stílusérzéke, és sokat tett a magyar állatorvosi szaknyelv műveléséért, többek között az Állatorvosi értelmező szótár kiadásával, amit Gallyas Csabával szerkesztett.

Működése idején a Magyar Állatorvosok Lapja magyar nyelvű folyóiratként bekerült a nemzetközileg jegyzett, impaktfaktoros periodikák közé. Tagja volt az állatorvosifolyóirat-szerkesztők nemzetközi grémiumának is. Képünk 1987. május 25-én a hazai állatorvosképzés 200 éves évfordulójának megünneplésére érkezett külföldi szerkesztőtársak körében mutatja Holló doktort (jobbról a második). A Der Praktische Tierarzt főszerkesztője, dr. Horst Hagenlocher, aki a ravatal melletti búcsúztatójában Holló Ferenc emberi kvalitásait méltatta, utalt arra, hogy II. világháborús szenvedései dacára előítéletek nélkül vett részt a német-magyar állatorvosi együttműködés szervezésében: „Megragadta a kinyújtott kezet azzal a tudattal, hogy a jövő a népek és az emberek barátságáé és nem a közömbösségé és az ellenségeskedésé.” Emlékezzünk ezzel a gondolattal a 100 éve született Holló Ferencre.

Orbán Éva

Eredeti megjelenés: Orbán Éva: Holló Ferenc külföldi szerkesztőtársai körében. Magyar Állatorvosok Lapja, 2023. 145. 1. 2.