Hazai rangsorok – HVG 2022

HVG rangsor 2022

A szokásokhoz híven 2021 novemberében megjelent a HVG Diploma 2022. Egyetemek és főiskolák rangsora [1] című melléklete.

A Diploma 2022 melléklet szokás szerint az Oktatási Hivatal (EMMI OH-FIR) [2] adatbázisaira alapozva a szokásos metodika alapján állapítja meg az intézmények rangsorát. Figyelembe veszik a hallgatói és az oktatói kiválóság paramétereit. A hallgatói kiválóság elemei: az elsőhelyes jelentkezők száma, a középiskolai versenyeken helyezést elértek száma, a nyelvvizsgával felvettek aránya, a bekerülési pontok átlaga. Az oktatói kiválóság elemei: a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és aránya, az MTA-címet szerezettek aránya, az egy tudományos fokozatot szerzett oktatóra jutó hallgatók száma.
Intézményi, kari és szakterületi rangsorokat állítanak fel. Ennek megfelelően az összegyetemi rangsorban (38 intézmény) az oktatói és a hallgatói kiválóság alapján az első három helyezett az Eötvös Loránd Tudományegyetem (1./1. hely), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (5./3. hely) és a Szegedi Tudományegyetem (2./6. hely).

Az Állatorvostudományi Egyetem az összesített rangsorban a tavalyinál egy hellyel hátrább, a 20. helyen szerepel (oktatói kiválóság: 32., hallgatói kiválóság: 12. hely). A hallgatói kiválóság tekintetében a 12. helyezés úgy alakul ki, hogy az elsőhelyes jelentkezők számában 22. (590 fő), a felvettek pontátlagát tekintve 2. (450 pont), a nyelvvizsgával rendelkezők arányát tekintve 7. (85,55%) és a középiskolai tanulmányi versenyeken helyezettek számát tekintve a 11. helyezést (11 fő) ért el az egyetem. Az oktatái kiválóságban az egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma szerint 38. (36 hallgató/fokozattal rendelkező oktatóval), a hallgatók száma 1908, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma szerint 23. (53 oktató), arányuk 40,46%, ami ismét a 38. helyre elég, az MTA-címmel rendelkező oktatók aránya szerint pedig 6,11%-kal 9. helyezett.

A karok összesített rangsorában az Állatorvostudományi Egyetem az 56. helyre került (148-ból). Az oktatói kiválóság tekintetében 113., a hallgatói kiválóságban 12. helyen áll. Ennek részletei e rangsorban a következők: az elsőhelyes jelentkezők számában 28. (590 fő), a felvettek pontátlagát tekintve 3. (450 pont), a nyelvvizsgával rendelkezők arányát tekintve 39. (85,55%) és a középiskolai tanulmányi versenyeken helyezettek számát tekintve a 15. helyezést (11 fő) ért el az egyetem. Az oktatói kiválóságban az egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma szerint 137. (36 hallgató/fokozattal rendelkező oktatóval), a hallgatók száma 1908, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma szerint 54. (53 oktató), arányuk 40,46%, ami ismét a 147. helyre elég, az MTA-címmel rendelkező oktatók aránya szerint pedig 6,11%-kal 36. helyezett.

Az agrár képzési terület rangsorában az ÁTE a hallgatói kiválósági rangsor vezető helyén, (19. rangsorolt intézmény) míg az oktatói kiválósági rangsorban a 12. helyen áll (15. rangsorolt intézmény). Az egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatói létszám (34) itt a csoportban a legmagasabb. A következő a SZIE Tájépítészeti Kara, ahol 15 hallgató jut egy minősített oktatóra. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók 40,46%-os aránya is csak az utolsó helyre elég.

Ebben a különszámban is szerepel a 75. oldalon az Állatorvostudományi Egyetem egészoldalas hirdetése, amelynek címe: A Marek József-ösztöndíj új távlatokat nyit az állatorvosképzésben. Azzal a városi legendával nyit, hogy a világ harmadikként alapított [3] állatorvosképző intézménye a budapesti, valamint megjelenik az a pontatlan információ is, hogy az intézményt „hetedikként akkreditálták a kétlépcsős minőségbiztosítással egybekötött eljárás során”. Ez utóbbi értelmezhetetlen, hiszen az EAEVE akkreditáció [4] meghatározott ütemterv szerint folyik és ismétlődik, így semmilyen rangsort nem fejez ki. A Marek-ösztöndíj célja egyébként a hallgatók haszonállat-praxis irányába orientálása. Reméljük, hogy ez sikeres lesz, és főként, hogy az állatállomány elegendő feladatot ad majd számukra.

A HVG rangsora egyszerű statisztikai adatokon alapszik, amelyek az intézmény minőségéről viszonylag keveset mondanak. Mindenképpen megfontolásra érdemesek azonban azok a pontok, ahol a rangsor vége felé kullog az egyetem: a minősített oktatókra eső hallgatók száma és a tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya. Kérdés, hogy az új bérrendszer mekkora vonzerővel bír majd? Lesz-e mód személyzeti fejlesztésre? Egy olyan egyetemnek, amelynek célja, hogy “a világ első, vezető állatorvosképző intézménye legyen” [5] szembe kell néznie a valósággal, mert ez az, ami megalapozza a fejlődést.

Orbán Éva

[1] Diploma 2022. Egyetemek és főiskolák rangsora. (HVG rangsor) Budapest, HVG, 2022.
[2] Felsőoktatási statisztikai adatok https://dari.oktatas.hu/fir_stat_pub (elvileg a 2020 októberi adatszolgáltatás alapján, de ez még a publikus oldalon nem látható) Letöltve: 2021.12.13.
[3] A sorrenden talán nem is érdemes vitatkozni, hiszen legtöbbször az tudható, hogy mikor kezdődött valamiféle állatorvosi képzés egy-egy országban, ami sok esetben a humán orvosok állategészségügyi kiképzését és lovászok pallérozását jelentette, nem önálló állatorvosképző intézmény létrejöttét.
[4] Erre vonatkozóan lásd alábbi összefoglalónkat: http://szurcsapespenna.hu/eaeve/ Letöltve: 2021.12.13.
[5] Kilőnek a fizetések az Állatorvostudományi Egyetemen. URL: https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/allatorvosi-egyetem-ber-fizetes-beremeles.741788.html Letöltve: 2021.12.13.