Dr. Lami Gyula (1922-2022) emlékére

Dr. Lami Gyula (1922-2022)

Pénteken helyezték örök nyugalomra dr. Lami Gyula professzort, aki életének 101. évében távozott közülünk. Mivel nyugdíjba vonulása után évekkel kerültem az Állatorvostudományi Egyetemre, nem adódott alkalom arra, hogy együtt dolgozzunk, csak ünnepélyeken találkoztunk, vagy a könyvtár folyosóján futottunk össze, amikor a fényképgyűjtemény feldolgozásában, a szereplők azonosításában nyújtott segítséget dr. Drobinoha Angélának. 2011-ben nyílt rá módom, hogy beszélgessek vele pályájáról és az Egyetem történetéről.

Élvezetes beszélgetés volt, nemcsak azért, mert kedves közvetlenséggel és nyíltsággal válaszolt a kérdéseimre, és ezzel feloldotta elfogódottságomat, hanem azért is, mert válaszai – bár kimerítőek és alaposak voltak – mindig a felvetett témára vonatkoztak, és az „elkalandozások” is csak a történet pontosabb megvilágítását szolgálták. Ez a fegyelmezettség kevesekre jellemző, ahogyan az is, hogy a gondolatai tiszta logikával követték egymást, megfogalmazása pedig választékos és nyomdakész volt.


Ahogyan ő mondta, pályája eklektikusnak tűnhet: parazitológiából doktorált, majd a belgyógyászat különböző területeit művelte (amelyek közül a nagyállatok, főként a lovak gyógyászata állt közel hozzá), kandidátusi témája gyógyszertani-sebészeti határterülettel kapcsolatos volt, végül az igazságügyi állatorvostan területéért lett felelős, közben pedig foglalkozott a szakállatorvosképzés és a továbbképzés ügyeivel, nemzetközi kapcsolatokkal, szakértői munkával, igazgató- és rektorhelyettes volt. Valójában ezek mind összefüggtek egymással, és a belgyógyászat iránti érdeklődése és szeretete hatja át ezeket. Ebben meghatározó volt Marek József és Mócsy János hatása, akiknek az iskolájában edzette szaktudását, és akiknek a kezel alatt a szigorú szakmai logika vezérelte diagnosztikai munkával megismerkedett. Nagyon fontos volt belgyógyász-működése minden további tevékenységében azért is, mert ezekben az években szerezte széleskörű gyakorlati tapasztalatait mind az állatok, mint az állatállományok kezelésében, amivel megalapozta az igazságügyi állatorvostani problémák megközelítését. Ekkor ismerkedett meg a gyakorló állatorvosok és a nagyüzemek igényeivel is, amelyek az oktatásfejlesztés és a továbbképzés irányait határozták meg.

Lami Gyula 1987-ben, a hazai állatorvosképzés megindulásának 200. évfordulóján megnyitja az Állatorvostörténeti Gyűjteményt
Lami Gyula 1987-ben, a hazai állatorvosképzés megindulásának 200. évfordulóján megnyitja az Állatorvostörténeti Gyűjteményt

A tiszta logika mellett a beszélgetés során megcsillanó emberi kvalitások is feledhetetlenné teszik számomra Lami professzort. A családból és korai iskolai élményeiből táplálkozó toleranciája és az életben és szakmájában hozott fontos döntéseit megalapozó erkölcsi mérlegelések, amelyeket fontosnak tartott megosztani a beszélgetés során, őszinte tiszteletet ébresztettek bennem. Biztos vagyok benne, hogy nyugodt szívvel, békében távozott, mert megtartotta ígéreteit: azt, amit Marek József temetésén tett, hogy az ő szellemében folytatja munkásságát, és a hűség ígéretét, amit szeretett feleségének tett, aki mellett elfoglalta örök helyét.

Orbán Éva

A képek forrása: Állatorvostudományi Egyetem, Hutyra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum