Meghívó 1887-ből

Meghívó 1887-ből

Szerény, kétórás ünnepi üléssel emlékeztek a hazai állatorvosképzés megindulásának 100. évfordulójára 135. évvel ezelőtt, 1887. február 6-án 11 órakor, az élettani előadóban. Az ünnep fényét persze nem a hossza, hanem a tartalma és a résztvevői adják. A terem pedig már 11 óra előtt zsúfolásig megtelt. Az első sorokban illusztris vendégek foglaltak helyet, közöttük Széchenyi Pál földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, Bernolák Sándor és Lipthay István miniszteri tanácsosok, a teljes állategészségügyi osztály, Markusovszky Lajos kultuszminisztériumi tanácsos, Fodor József és Korányi Frigyes egyetemi tanárok, Klima Miklós állami főállatorvos. A tudósítások nem említik Gerlóczy Károly alpolgármestert, akinek a képen látható meghívót címezték. Mellettük foglalt helyet a teljes tanári kar, a hátsó sorokat pedig a hallgatók töltötték meg. Trefort Ágoston kultuszminiszter levélben köszöntötte a jubiláló intézményt.

Először Tormay Béla igazgató mondott beszédet, amelyben az állatgyógyászatnak a gazdasági életben betöltött szerepét méltatta. Őt Thanhoffer Lajos helyettes igazgató előadása követte „Az állatorvosi tudomány és állatorvosi tanintézetünk története” címmel. Az állatorvoslás és az állatorvostudomány világtörténetének felvázolása után Thanhoffer nagy tisztelettel és megbecsüléssel emlékezett a hazai állatorvosi szakoktatás úttörőire, akik igen nehéz körülmények között vezették be e tudományszak oktatását a pesti egyetem orvosi fakultásán. Kezdetben csak elméleti órákat tarthattak az orvos- és sebésznövendékeknek. A gyakorlati képzés csak akkor kezdődhetett meg, amikor az állatgyógyászati tanszék önálló épülethez jutott. Az állatorvostudomány fejlődésével egyre több tanszék jött létre, egyre jobban képzett, külföldi tapasztalatokkal felvértezett oktatókkal. A hallgatók előképzettsége és az állatorvosi tanfolyam hossza is növekedett. Amikor végre a Rottenbiller utcai campusra költözhettek, ott helyezték el az országos jelentőségű vegykísérleti és a magvizsgáló állomást is. Az évforduló előtti időszakban működésüket megkezdő oktatók (Liebermann, Czakó, Azary, Plósz, Hutÿra) voltak a biztosítékai az európai színvonal elérésének. Nekik (s a már ott dolgozóknak) köszönhető, hogy – mint Thanhoffer írta – „…az önálló búvárlatokon vagy önálló tapasztalatokon alapuló értekezések- és nagyobb műveknek nemcsak száma, de belértéke is felkeltette intézetünk iránt az érdeklődést”.

Az ünnepséget Széchenyi Pál miniszter köszöntője zárta.

Orbán Éva

Eredeti megjelenés: Orbán Éva: Meghívó 1887-ből. Magyar Állatorvosok Lapja, 2022. 144. 2. 66.