Állatorvos professzorok futballmezben

Állatorvos professzorok futbalmezben

A meglehetősen elmosódott fénykép egyetemünk dolgozóiból verbuvált labdarúgócsapatot ábrázolja. Arra vonatkozólag, hogy mikor és milyen alkalomból készülhetett, a képen látható Kovács Ferenc visszaemlékezése (Kamarai Állatorvos 2004/4. 96. old.) szolgáltathat némi támpontot: „A főiskola dolgozóinak csapatában is rúgtam a labdát. A kerületi bajnokságban csak szakszervezeti könyvvel rendelkező dolgozók futballozhattak, így a Kémiai Tanszéken demonstrátorként már 1950-ben munkakönyvet kaptam. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy kiváló tanáraimmal (Lami Gyula, Kapp Pál, Kardeván Andor, Egyed Miklós stb.) játszhattam együtt.”

A több mint hét évtizeddel ezelőtt készült amatőrfelvételen látható személyek többsége akkor 28– 30 év körüli tanársegéd. Kuriózum számba megy, hogy közülük hatan a későbbiekben intézményünk neves professzorai lettek, sőt emellett rektorként is működtek.

Nézzük, kik szerepelnek a fényképen (balról jobbra haladva):

Fain András (Állattenyésztés), Kardeván Andor (Kórbonctan), Ismeretlen (nem azonosítható), Kapp Pál (Kórbonctan), balján részben takarva, civilben Révész Ferenc (Belgyógyászat), Kobulej Tibor (Parazitológia), Kiss Antal (kerti munkás), Lami Gyula (Belgyógyászat) balján részben takarva, civilben ismeretlen személy, Gajdács Pál (Szülészet), Fehér Dezső (Sebészet), Kukovecz Endre (Élettan-Állattenyésztés), Kovács Ferenc (állatorvostan-hallgató). A későbbi professzorok neve kövér betűkkel írva szerepel.

A teljesség kedvéért megemlíthető, hogy a színtiszta amatőrök mellett ebben az időszakban hárman igazolt játékosok voltak profi egyesületekben. Így Gajdács Pál és Kukovecz Endre (Békéscsabai Előre), Kovács Ferenc (Bauxit Bányász SK).

Köszönöm dr. Lami Gyula professor emeritus segítségét a képen látható személyek azonosításában.

Dr. Kutas Ferenc