Kemény Armand a magyar állatorvosképzés 175. évfordulóján

Kemény Armand 1962-ben (középen)

Afonszkij professzor (a moszkvai Állatorvosi Akadémia rektora) kezében a Szovjetunió eredményeit összegző brossura, Lange doktor élénken magyaráz neki. Az asztal szélén töltött stampedlik – oldott hangulat. Középen dr. Kemény Armand. Arcán barátságos félmosoly, figyelmet tükröző tekintet: kíváncsian várja a reakciót. Tovább …

Respirációs készülék

Respirációs készülék

A M. kir. Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás létrehozását 120 évvel ezelőtt Liebermann Leó kezdeményezte. A földművelésügyi minisztérium az alapítás feltételéül szabta, hogy azt az érdekelt „ipari körök” is támogassák. Liebermann a tervezett építkezés költségének felét szerezte meg a molnár-, Tovább …