Takács János (1921–1979)

Takács János (1921-1979)

Akit évtizedek múltán is becenevén – Jimmy – emlegetnek, az nagyon személyes lenyomatot hagyott a szakmában. Augusztus 18-án lenne száz éves Takács János, a hazai élelmiszer-higiénia kiemelkedő képviselője. Édesapja hentes és mészáros volt Szentgotthárdon, és talán ez indította az állatorvosi pálya, és azon belül az élelmiszer-higiénia felé. Apja azonban nem érte meg, hogy a zűrzavaros háborús időszak után, 1946-ban megkapja diplomáját.

Egy magánállatorvosként töltött év után a budapesti közvágóhidakra, majd 1949-ben a közvágóhidak laboratóriumába került, amit 1953-tól húsz éven át vezetett. 1970 és 1976 között a Húsipari Állatorvosi Ellenőrző Szolgálat igazgatóhelyettese, majd igazgatója volt. 1948-ban állatorvosdoktori, 1964-ben kandidátusi, 1978-ban tudományok doktora fokozatot szerzett. Széleskörű tapasztalatait (angol, német, orosz, francia nyelvtudását felhasználva) számos külföldi úton is gazdagította, amelyek közül a két legjelentősebb az 1968/69-ben a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Húskutató Intézetében vendégkutatóként töltött esztendő, illetve az 1975-ben FAO-ösztöndíjasként az Egyesült Államokban tett tanulmányút.

Ahogy barátja, Szent-Iványi Tamás fogalmazott: „Az oktatás emberi lényének alapvető kisugárzása volt. Oktató munkáját a feladatok iránti mély elhivatottságból táplálkozó, fenntartás nélküli odaadás jellemezte”. Bár csak négy évet töltött az egyetem élelmiszer-higiéniai tanszékének élén (1976–1979), a korabeli 25 állatorvosi élelmiszer-higiéniai laboratórium szakembereinek többsége tőle tanulta meg a korszerű mikrobiológiai vizsgálati módszereket, a vágóhídi gyakorlatokon pedig sok száz állatorvostan-hallgatónak adta át ismereteit, és ő volt felelős e területen a posztgraduális képzésért is.

Szakértelmével és odaadó munkájával, őszinteségével és igazságszeretetével rendkívüli tekintélyre tett szert, és – ismét Szent-Iványi szavaival – „megbízható tárgyismerete, logikus gondolkodásmódja, páratlan szorgalma és bámulatos kitartása miatt határainkon túl is nagyra becsülték”. Számtalan hazai és nemzetközi szervezet tagja és vezetője volt, hiszen már fél évszázaddal ezelőtt – konfliktusokat is vállalva – mai szemmel is a legkorszerűbb módon képviselte a One Health szemléletet. Az egykori Dr. Takács János Élelmiszerhigiénikus Alapítvány, a Takács János-érem, és annak felnagyított mása, a sírján található domborművű portré (Konyorcsik János alkotása) idézik az iskolateremtő szakember emlékét.

Takács János (1921-1979)
Takács János (1921-1979)

Orbán Éva

Eredeti megjelenés: Orbán Éva: Takács János (1921-1979).  Magyar Állatorvosok Lapja, 2021. 143. 8. 450.