120 éves zászlószalag

Zászlószalag 1896-ból

Manapság egy szervezet még létre se jön, máris vaskos arculati kézikönyve van, és a legapróbb részletekig megtervezik azt, hogyan mutatkozzon a világ előtt. 120 évvel ezelőtt ez másként volt. Az 1896/97-es tanévben még hónapokat kellett várni arra, hogy a hallgatók régen óhajtott zászlójukat Hackl István, az állatorvostan-hallgatók köre elnökének kezdeményezésére, a millennium emlékére beszerezhessék. Nemcsak a szándék hiányzott: e fontos jelképet az ifjúság, valamint a tanári és az állatorvosi kar adakozásából sikerült elkészíteni. A zászló fehér selyemének egyik oldalán arannyal hímzett betűkkel „A magyar királyi állatorvosi akadémia ifjúsága. 1896” felirat állt. A másik oldalán egy arany „embléme”: a pásztorboton felkúszó kígyó díszelgett, egyszerre jelképezve az orvosi hivatást és „azt a testvéri viszonyt…, mely az állatorvosi kar és a mezőgazdaság közt fennáll” – magyarázza a korabeli beszámoló. Sarkait színes hímzéssel megjelenített gyógynövények ékítették.

Az ünnepséget 1896. december 19-én ifjúsági díszgyűlés vezette be, majd az erzsébetvárosi templomban szentelték be a zászlót, amelynek rúdjába számos jeles személyiség vert szeget, bölcs tanácsok és jókívánságok kíséretében. A zászlóanya, akinek a feladata a zászlóhoz tartozó közösség ápolása, támogatása, Hutÿra Ferencné Hajós Magda volt. A koszorús lányok között kísérte Monostori Rózsika és Nádaskay Valéria. Hutÿráné kötötte fel a képen látható, eredetileg világoskék színű zászlószalagot, amelyen a nevét, az esemény időpontját, valamint a „Hazáért és Tudományért” jelszót olvashatjuk. Az akkor 36 esztendős Hutÿra igazgatóhelyettes beszédében szenvedélyes szavakkal bíztatta az ifjúságot: „Hazaszeretet, tiszta jellem és tudományszeretet: ezek a jelszavak vezéreljék Önöket életpályájukon!” Végül a Varga Ferenc vezette tanári testület és a diákság, Darányi Ignác miniszterrel és a szakma kiválóságaival együtt a Royal Nagy-Szálló dísztermében gyűltek össze.

Aujeszky Aladár 1929-es méltatásából kiderül, hogy Hutÿra az értékrendjéhez mindvégig híven ragaszkodott. Cum Amore, More, Ore, Re – idézte Aujeszky – „Te is szeretettel teljesíted 40 év óta kötelességeidet, szeretettel oktatod az ifjúságot; példaadója vagy a tiszta erkölcsi felfogásnak; ékesszólással hirdeted igéit a tudománynak, melyet értékes kutatásaiddal előbbre vittél és tettekkel is sokoldalúan, fáradhatatlanul dolgozol a haza javára.

Orbán Éva

Eredeti megjelenés: Orbán Éva: 120 éves zászlószalag. Magyar Állatorvosok Lapja, 2016. 138. 8. 450.

A zászlószalag az Állatorvostörténeti Gyűjtemény tulajdona.