Bizonyítékokon alapuló állatorvoslás (EBVM) : Továbbképző tanfolyam

Bizonyítékokon alapuló állatorvoslás (EBVM)

In English

Bizonyítékokon alapuló állatorvoslás (EBVM) : Továbbképző tanfolyam. Közread. RCVS Knowledge, ford. Orbán Éva. Budapest, 2023. URL: http://hdl.handle.net/10832/3680

A minőségbiztosítás (quality assurance, QA) és a bizonyítékokon alapuló (állat)orvoslás (evidence-based (veterinary)medicine, EBVM) ugyan egyaránt évszázadok óta része az orvosok és más szakemberek gyakorlatának, valójában mindkettő a 21. században szökkent szárba, azaz vált kötelező elemévé a praxisok működtetésének és az (állat)orvosi munkának. A két terület szoros kölcsönhatásban van, hiszen a szolgáltatás minőségét tényekre, adatokra, bizonyítékokra alapozva értékelhetjük és fejleszthetjük.

Az RCVS Knowledge (a Royal College of Veterinary Surgeons karitatív szervezete, amelynek célja „az állategészségügyi ellátás minőségének javítása az állatok, a lakosság és a társadalom érdekében”) mind a praxisok minőségbiztosítását, mind a bizonyítékokon alapuló állatorvoslás elterjesztését számos ingyenesen hozzáférhető tananyaggal, segédlettel, iránymutatással, protokollal, folyóirattal stb. támogatja. Ezek közül választottam ki a bizonyítékokon alapuló állatorvoslással foglalkozó tananyagot, amely szintén hozzáférhető angol nyelven a honlapjukon, de könyv formában is letölthető.

Úgy gondolom, hogy ha rendelkezésre áll egy kiválóan szerkesztett, a témába lépésről lépésre bevezető tananyag, érdemes azt felhasználni, és nem egy újat kitalálni. A választás mellett szólt még a tananyag praktikussága. A népes szerzőgárda jól érzékelte az EBVM lépéseinek követése és az eredmények alkalmazása során fellépő nehézségeket, és nem feledkezett meg arról, hogy ezek leküzdésével is foglalkozzon. Pontosan látják a mindennapi munkával és egyéb kötelezettségekkel túlterhelt állatorvost, ezért olyan megoldásokat kínálnak, amelyek a megfeszített munka mellett is alkalmazhatók. Nagyon fontos tanulsága még az anyagnak a reflexió szükségességének hangsúlyozása. A megbeszélésre, elemzésre, oknyomozásra fordított idő elvesztéséért kárpótolnak a feltárt hibák kiküszöbölésével nyert előnyök, a teljesítmény javulása.

Szabad szkeptikusnak lenni, amikor valaki a „minőségbiztosítás” vagy a „bizonyítékokon alapuló állatorvoslás” kifejezéseket hallja, bár hazánkban ezek messze nem tekinthetők elcsépelt fogalmaknak. Valóban nem ér sokat az a minőségbiztosítás, amely csak formális, esetleg csak egy előíráshalmaz, és nincs mögötte hiteles kliens-orientált jobbító szándék. Azok a hatalmas munkával és költséggel előállított bizonyítékszintézisek se nyűgöznek le, amelyek banális, ne adj isten, torzított eredményre jutnak. Az RCVS Knowledge tananyagában nem ilyenekkel találkozunk (már csak azért sem, mert ilyenek nem léteznek állatorvosi területen). Mértéktartó, reális elvárásokat fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy milyen bizonyítékokat hogyan keressen, szerezzen meg (a könyvtár segítségével!) egy gyakorló állatorvos, hogyan használja fel ezeket, és hogyan építheti a gyógyító munka fejlesztését a megszerzett tudásra.

Köszönöm az RCVS Knowlege-nak hozzájárulását a fordításhoz és a Hutyra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeumnak a könyv megjelentetését, szabadon hozzáférhetővé tételét a HuVetÁ-n. Ajánlom a Bizonyítékokon alapuló állatorvoslás (EBVM) tanfolyamot, amely néhány óra alatt egyszuszra vagy részletekben is „elvégezhető”, minden magyar állatorvostan-hallgatónak és állatorvosnak.

Orbán Éva