A pontosság bűvöletében (Under the spell of accuracy)

A pontosság bűvöletében (Under the spell of accuracy)

in English

A pontosság bűvöletében: Eötvös Loránd élete és munkássága = Under the spell of accuracy : The life and work of Loránd Eötvös. Összeáll.: Orbán Éva, Schlay Georgina ; előszó Tóth Krisztina ; ford. Orbán Éva. Budapest : ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, 2023. 257 p., ill. ISBN 978-963-489-592-3 (Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban 2019. november 23-án megnyitott kiállítás katalógusa.)

Eötvös Loránd életét forradalmak fogták közre: 1848-ban született, éppen ágyúzták Pestet. Apja, Eötvös József egy svábhegyi nyaralóban izgult első gyermeke és felesége életéért. A forradalom idején született tudós 1919-ben hunyt el, a Tanácsköztársaság saját halottjának tekintette. A reprezentatív kötetből egy fáradhatatlan és világhíressé vált tudós, bárósága ellenére felvilágosult polgár, hazáját szerető közéleti ember, kalandokra vágyó és lányait is erre ösztönző sportember e két történelmi végponttal határolt munkáját, mindennapi életét, szórakozását ismerhetjük meg.

Az Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóján (2019) az ELTE Egyetemi Könyvtárban nyílt kiállítás „katalógusáról” van ugyan szó, de a műfajt nem kell szigorúan értelmezni. A kötetet az ELTE levéltárának vezetője, dr. Tóth Krisztina bevezetője nyitja, amelyből megismerjük az örvendetesen gazdag Eötvös-hagyaték sorsát, és ezen keresztül azt, hogyan állt össze a kiállítás. Ez után kezdődik a képeskönyv, amely nagy részben a kiállítás anyagára támaszkodik, de ezt kiegészíti fényképek, műalkotások, kéziratok, tárgyak sorával, amelyek közel hozzák az olvasóhoz ezt a kiváló tudóst, a kort, valamint tudományos és emberi kapcsolatait. A képekhez kapcsolódó információk vagy rövid történetek egy része a közösségi médiában is megjelent a kiállítás idején. A szöveg mindenhol két nyelven, magyarul és angolul olvasható.

A katalógus kilenc fejezete kiegészül a fejezetfotók és az irodalom jegyzékével. Az Eötvös-családot és a tanulmányokat (Eötvös Loránd meghatározó tanárait, tanulmányutakat, a heidelbergi éveket) bemutató részek után évtizedről évtizedre haladunk. Olyan témák kerülnek fókuszba mint

  • a tudományos tanárképzés, amelynek bázisa – a Báró Eötvös József Kollégium – egy évszázadon át meghatározó tényezője volt a tudósok és tanárok oktatásának;
  • Eötvös fizikai kísérletei, tanszéke, laboratóriuma és a Süss Nándor műhelyében kísérleti és demonstrációs célokra készített precíziós műszerek;
  • Eötvös Loránd akadémiai, rektori, miniszteri tevékenysége;
  • részvétele a Kis Akadémiában és számos egyéb egyesületben, nemzetközi és hazai társaságban, valamint tudóstársai, akikkel összefonódott a pályája;
  • terepi munkája, mérései az Eötvös-ingával a Balaton jegén és számos más területen;
  • útinaplói és levelei a diákéveiben, majd egész élete során tett kirándulásokról;
  • saját sztereofotói hegymászó lányairól és számos más témáról;
  • egyéb sport tevékenységek: kerékpározás, lovaglás, krokettezés a lányokkal;
  • életművének hatása az utókorra.

Sajnos az NKA pályázattal támogatott kiadványok nem kaphatók kereskedelmi forgalomban, így sokszor megmaradnak a „szürke irodalom” körében, nem juthatnak el valamennyi érdeklődőhöz. Reményeink szerint elektronikus változata is elkészül, amit bárki élvezettel „lapozgathat”. Addig is: keressék az Egyetemi Könyvtárban (2023. július 31-ig vagy szeptember 3-tól).

Orbán Éva