Gyöngyhalászat a zárthelyikből (dr. Kótai István gyűjtése)

részlet egy szövettan zárthelyiből

 

 

 

 

Régebbi diákjaim szörnyülködve nyögnek fel: már a Kótainak is elment az esze és zárthelyit irat szövettanból is? Megnyugtatom Őket, csak a hisztotechnikai gyakorlatok lezárásaképpen. Magam részéről soha nem voltam híve az írásbeli vizsgáztatásnak, de kollégáim és a főnököm már régóta rágták a fülemet, hogy haladjak a korral és térjek át az írásos tudásfelmérésre (Istenem de szép szó). Csak ebben az egy esetben fogadtam szót… És annak a bizonyítására, hogy nem én találtam ki a válasz-orchideákat, néhány választ beszkennelve ide alámásolok.

 

Kérdés:      Mit jelent az Abbe képletben a λ?

Válasz:       a fénysugár rezgésszámát

Kérdés:       Milyen baktériumok kimutatására használják a sötét látóterű mikroszkópot?

Válasz:       amelyek anizotropikus szemcséket tartalmaznak

Kérdés:      Milyen esetekben használnak fáziskontraszt feltétet?

Válasz:       sötétre festett metszeteknél

Kérdés:      Mit értünk az elektronmikroszkópban lencsék alatt?

Válasz:       a katódot és az anódot

 

Kérdés:      Mit értünk az elektronmikroszkópban lencsék alatt?

Válasz:       mágneses tekervényeket

 

Kérdés:      Mi történik a formaldehiddel hidegben?

Válasz:       megdermed

Kérdés:      Mi történik a formaldehiddel hidegben?t

Válasz:       barnás feketés pigmentek keletkeznek

 

Kérdés:     Mi történik a formaldehiddel hidegben?

Válasz:       semmi

 

Kérdés:     Mivel fejezik be a víztelenítést paraffin-beágyazás során?

Válasz:       nedvesítéssel, leszálló alkoholsorral

 

Kérdés:      Mivel fejezik be a víztelenítést paraffin-beágyazás során?

Válasz:       desztillált vizes lemosással

 

Kérdés:     Mit értünk kékítés alatt a hematoxillin-eozin festés során?

Válasz:       vízzel való tisztítást

 

Kérdés:      Mit értünk kékítés alatt a hematoxillin-eozin festés során?

Válasz:       először metilénkékkel kell megfesteni a szövetet

 

Kérdés:     Mit értünk kékítés alatt a hematoxillin-eozin festés során?

Válasz:       eozinnal festjük meg az anyagot

 

Kérdés:     Mit értünk szukcedán festés alatt?

Válasz:       a szukcedán festésnél a zsírokat tudjuk megfesteni

Kérdés:      Mit értünk primaer fluoreszcencia alatt?

Válasz:       elsődleges fluoreszcenciát

 

Kérdés:     Mit értünk szekunder fluoreszcencia alatt?

Válasz:       a primer fluoreszcenciát követi

 

Kérdés:     Mire használják a glutár-aldehidet az elektronmikroszkópos technikában?

Válasz:       zsugorításra   

Kérdés:     Mire használják a glutár-aldehidet az elektronmikroszkópos technikában?

Válasz:       szilárdításra

 

Kérdés:     Mire használják a glutár-aldehidet az elektronmikroszkópos technikában?

Válasz:       beágyazásra