Rövid adalék Bodó Imre professzor múlhatatlan érdemeinek felsorolásához

Domokos Béla: Csatlós, magyar szürke bika szobra az egyetem kertjében

Domonkos Béla szobrászművész nagyon szeretett állatokról szobrokat készíteni. Még fiatalon járt a Mezőgazdasági Múzeumban, ahol nagyon megfogta a sok állatszobor látványa, melyeket Vastagh György készített. Negyven évvel később ő restaurálta Vastagh György szobrait, volt, amelyet darabokból rakott össze. Ennek a munkának köszönhetően kérték fel az Állatorvos-tudományi Egyetem állatszobrainak helyreállítására… A munkálatok az Állatorvostörténeti Múzeum helyiségében zajlottak, ahová mi, kíváncsi könyvtárosok gyakran látogattunk át az aulába. Egy beszélgetés alkalmával a művész említette, hogy műveinek lelkes csodálója és támogatója Villányi Miklós akkori pénzügyminiszter is. Hirtelen jött ötlettől vezérelve felhívtam korábbi munkahelyemről jól ismert kedves feleségét Villányi Magdit, büszkén újságolva, hogy a művész nálunk dolgozik. Kérdeztem, hogy nem akarják-e megtekinteni a restaurált szobrokat?

Néhány nappal később megérkezett a miniszteri autó Villányiékkal, minden protokolláris jelzés nélkül. (A partizánakciót büntetlenül megúsztam.) Feltehetőleg a művész ekkor kapta a megbízást a magyar szürke bika szobrának elkészítésére is, amely mind az Egyetem, mind Domonkos Béla szobrászművész életében egyaránt jelentős állomás volt. Az egyetem jubileumát ünnepelte, a művész pedig eddigi legnagyobb teljesítményét.

A mű életnagyságú. Modellje a Hortobágyi Állami Gazdaság Csatlós nevű magyar szürke bikája volt. Hatesztendős, pompás állat, amelyet a művész dr. Bodó Imre professzorral és Gém Imre bikagulyással együtt választott ki. Különösen nagy munkát és élményt jelentett az új feladat Domokos Béla számára, hiszen 1986 szeptemberében rideg körülmények között élt a pusztán, ahol – a kollegák szerint – Bodó professzor is többször is vele tartott.

A mű rekordidő alatt készült el a mintázás után a kőbányai bronzöntödében. Felavatásának pillanata 1987. június 3-a. Ma is ott áll a budapesti Állatorvostudományi Egyetem kertjében. „Egyedi a maga nemében, a megjelenítés méltóságában, monumentalitásában…” Domonkos Béla szürke magyar bikája arányos formáival, feszült figyelmű, dühre váltható fülével, vágta, robogás előtti, álló nyugalmával a hortobágyi gulya összes jellemzőjének sűrítménye, szobrászati-összefoglalója.
(Losonci Miklós értékelését felhasználva.)

Cserey Lászlóné dr.

  1. Losonci Miklós: Vázlatkészítés a Hortobágyon. Pest Megyei Hírlap, 1987. 31. 230. 1987. szeptember 30. p. 5. URL: https://library.hungaricana.hu/hu/view/PestMegyeiHirlap_1987_09/?query=T%C3%A1rnok%20szobor%20tej&pg=318&layout=s Letöltve: 2024.02.05.

  2. Bika-szobor https://www.kozterkep.hu/3812/bika-szobor