Mócsy-szúrcsap

Mócsy-szúrcsap

Angolul

További elnevezések: Mócsy-féle bélszúrcsap, Szúrcsap lovaknak Mócsy szerint, bélszúrótű ló részére

Az újító: Mócsy János
Állatorvosdoktor, akadémikus, a belgyógyászat nyilvános rendes tanára 1935-től 1961-ig, az állatorvostudomány nemzetközileg is elismert tudósa, a Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere című, több nyelven megjelent szakkönyv egyik szerzője. A nagyüzemi állattartás állategészségügyi problémáinak első hazai kutatója. (Forrás: Magyar Állatorvosi Panteon)

Leírás: „a bélgázoknak a ló remesebeléből, a vakbél fején át való eltávolítására szolgáló, kb. 15 cm hosszú, 1,5 mm vastag, becsiszolt mandrinnal ellátott tű.”*
Állatorvosi értelmező szótár. Szerk. Gallyas Csaba, Holló Ferenc. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 1984. p. 466.)
Az eljárás részletes leírásának és a képnek a forrása az alábbi kiadás:
Manninger Rezső – Mócsy János: Állatorvosi belgyógyászat. 2. köt. A szervek betegségei. 4. átdolgozott és bővített kiadás. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 1959. p. 112.

Év: Az eljárás és az eszköz kialakításának éve bizonytalan. Az eljárást ajánlja Csek és Lami 1951 januárjában*, és hivatkozik annak részletes leírására Manninger és Mócsy belgyógyászatának II. kötetében, amelynek első kiadása 1943-ban jelent meg Belgyógyászat állatorvosok és állatorvostanhallgatók számára címen. Mivel a következő kiadás 1951 folyamán jött ki, valószínű, hogy már az első kiadásban szerepel a leírás. Előfordulhat azonban, hogy Mócsy János már 1942-ben ismertette a lovak kólikás megbetegedéseiről szóló rádós előadásában**.
* Csek János, Lami Gyula: Klinikai jegyzetek. 3. Kólikás lovak kezelése közben szerzett tapasztalatok. Magyar Állatorvosok Lapja, 1951. 6. 1. p. 30–31.
** Mócsy János: A lovak kólikás megbetegedéseiről. Rádiós Gazdasági Előadások, A sorozat, 1942. XV. 25.

Érdekesség: A Mócsy-szúrcsapot a Mezőgazdasági Értesítő az 1950-es és 1960-as években többször említette mint a gyakorlatot (később magángyakorlatot) folytató állatorvosok műszerkészletének kötelező darabját. Ára 1957-ben 100 forint volt.

Orbán Éva