Ujhelyi Imre levéli szobra

Ujhelyi Imre szobra, Levél

Megyek a parasztjaim közé!” – hangzott Ujhelyi Imre válasza a hagyomány szerint, amikor tanártársai vasárnap délutáni kvaterkázásra invitálták az óvári kávéházba. Egyike volt azoknak, akik a parasztság széles tömegeinek felemelésében látták a haza fejlődésének zálogát. Egészen akadémiai igazgató koráig kerékpárral járta a környék falvait. Tudta, hogy csak a sikeres példák bemutatásával, meggyőzéssel, oktatással és személyes hitelével tudja megnyerni a gazdák bizalmát, és vasárnap volt az egyetlen nap, amikor ráértek, hogy meghallgassák.

Ujhelyi Imre 150 évvel ezelőtt született. A magyaróvári Gazdasági Akadémia után a M. kir. Állatorvosi Tanintézetet is elvégezte, sőt államtudományi stúdiumokat is folytatott. Sokrétű tanulmányai is mutatják, hogy már ekkor tisztában volt azzal, hogy céljának eléréséhez valamennyi tényező szükséges: a legelőgazdálkodás, a takarmányozás, valamint a szarvasmarha-állomány javítása, a belterjes termeléshez igazodó fokozatos átalakítás, az állategészségügy (gümőkór-mentesítés), a tartási és fejési technológia korszerűsítése, a tejgazdálkodás és -értékesítés megoldása. Mindez nemcsak a „földtől az asztalig” szemléletet tükrözi, hanem azt a realista és koncepciózus megközelítést is, amelyre alapozva lépésről lépésre, valamennyi elem fejlesztése révén a vegetáló paraszt-gazdaságokból jó megélhetést biztosító kisüzemek jöttek létre. Ezeknek hátterét új szervezetek, Ujhelyi esetében a gazdakörök, a Magyaróvári Szarvasmarha-tenyésztő Egyesület, a törzskönyvezés, a falvakban létrehozott tejszövetkezetek, a szervezett tejellenőrzés, a tejkísérleti intézet (1903) adták.

Ezek meghonosításához Ujhelyi fáradhatatlan meggyőzőmunkája és népismerete kellett. Mindig rendelkezésre állt a bajban lévő gazdák számára, nyereményekkel ösztönözte részvételüket a taggyűléseken, és fejési versenyekkel, bemutatókkal feltámasztotta öntudatukat és a versenyszellemet.

A képen látható szobrát, Pátzay Pál művét, 1936-ban Levél község fogadójának, a későbbi községházának a falában helyezték el. A szobor idősebb korában mutatja Ujhelyi Imrét, akin már látszik a sok küzdelem fáradtsága, de talán éppen ezért volt kedves a szobrot állító levéli gazdáknak.

Orbán Éva

Eredeti megjelenés: Orbán Éva: Ujhelyi Imre levéli szobra. Magyar Állatorvosok Lapja, 2016. 138. 11. 642.