Őry Sándor emlékalbum

Sípos György: Őry Sándor emlékalbum

Sípos György: Őry Sándor emlékalbum. Érd, A szerző kiadása, 2021. 117 p., gazdagon illusztrált. Magyar, angol és német szöveg.

Aki nemcsak az Ausztriába vezető országutak mentén látott (a kerti törpék mellett) puskát vivő, vadászgúnyába bujtatott kitömött nyulakat és rókákat, hanem ült a Természettudományi Múzeum régi – még a Nemzeti Múzeum felső szintjén lakó –diorámái előtt, elmerengve a természet e kimerevített pillanatain, az ágak, nádak között megbúvó apró madarakat vagy emlősöket kutatva vagy bámulva a víz alatt úszó hatalmas busát, azt érdekelni fogja ezek létrejöttének a varázslata. A könyvet az Állattár ma már megszűnt preparatóriumának egykori munkatársa, Sípos György írta, emléket állítva nemcsak nagy elődjének, Őry Sándornak, hanem a tudományos és ismeretterjesztő célú preparálásnak is.

Őry Sándor 1887-ben született, és már 14 évesen Rosonowsky Frigyes császári és udvari preparátorhoz került, ahol három évig tanult. Kapcsolatot ápolt Jónás Kálmánnal, aki később híres preparátor lett az Egyesült Államokban. Korán részt vett diorámák összeállításában is különböző kiállításokra, majd Németországban mélyítette el dermoplasztikai tudását. Neves vadászoknak is dolgozott, de életművének legjelentősebb része a Természettudományi Múzeum kiállítási anyagának elkészítése és diorámákba rendezése volt. Preparátumainak nagy része a II. világháborúban, a múzeumi anyag pedig 1956-ban sajnálatos módon megsemmisült. Szerencse, hogy munkáját pontosan dokumentálta és üvegképeken megörökítette. Ezekre a képekre tudott támaszkodni az emlékalbum szerzője. Őry, a nemzetközi hírű preparátor 1962-ben hunyt el.

Nemcsak az életrajzot ismerhetjük meg. A preparálás történetének és technikáinak is izgalmas dokumentumait és természetesen szakszerű leírását kínálja a szép kivitelű kötet. Anatómiai és zoológiai ismeretek, művészi érzék és tehetség, és természetesen sokirányú technikai tudás egyesül a preparátor munkájában. Ezek segítségével fejthetjük meg az élőkhöz „megszólalásig” hasonló kitömött állatok titkát.

Ahogy a könyv szerzője egy interjúban mondta: „Sokak szemében a preparátor szörnyű figura… Úgy gondolják, hogy miattuk halnak ki az állatok, ami nem igaz. A gyűjteményekbe leggyakrabban baleset, mérgezés vagy áramütés következtében elpusztult állatok kerülnek be. A múzeumi preparátorok munkájának köszönhetően ismerhetnek meg az emberek mára kihalt fajokat, az erszényes farkast, az óriás alkát vagy a vándorgalambot.” Hazánkban – az állatkertek mellett – a helyi gyűjtemények természettudományos részlegeinek diorámáiban láthatjuk összegyűjtve azokat az állatfajokat, amelyeket a természetben megpillantani ritka szerencse. Nagy kár lenne, ha ez a különleges szakma kihalna.

Orbán Éva

A könyv itt megrendelhető: https://buki-konyv.hu/hu/webshop/ory-sandor-emlekalbum/12790/

A szerzőről: https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2022/01/kis-kiralyka