Állatorvos professzorok futballmezben

Állatorvos professzorok futbalmezben

A meglehetősen elmosódott fénykép egyetemünk dolgozóiból verbuvált labdarúgócsapatot ábrázolja. Arra vonatkozólag, hogy mikor és milyen alkalomból készülhetett, a képen látható Kovács Ferenc visszaemlékezése (Kamarai Állatorvos 2004/4. 96. old.) szolgáltathat némi támpontot: „A főiskola dolgozóinak csapatában is rúgtam a labdát. A Tovább …

Csiga

Dr. Kardeván Andor

Dr. Kardeván Andor hallgatók között elterjedt ragadványneve az 1980-as évek első felében. Kardeván Andor 1925-ben született, állatorvosi diplomáját 1948-ban szerezte meg. Kezdettől fogva egyetemünk Kórbonctani Tanszékének dolgozója volt, végigjárta az oktatói ranglétra minden fokát. 1966-ban nevezték ki tanszékvezetőnek. Rektorhelyettesi (1975-1981) Tovább …