A Kenedics-major alaprajza

Kenedics-major

Komor gondolatok jártak Brunkala Román (1782–1821) fejében, ahogy a szállingózó hóesésben a Nemzeti Múzeum felől a állatgyógyintézetbe igyekezett, a Sár utca irányába. Esteledett, és tompán hallatszott a marhák bőgése a környékbeli istállókból. Arra gondolt, mennyivel szebb volt a Balatonnál, amikor Tovább …

URAP – University Ranking by Academic Performance

URAP állatorvosi rangsor 2019-2020

A Middle East Technical University (Ankara, Törökország) által 2009 óta összeállított URAP (University Ranking by Academic Performance) egy bevallottan és erőteljesen a publikációs teljesítményre épülő rangsorolás, amely 3000 felsőoktatási intézmény adatait veszi figyelembe. Az értékelt adatok a készítők leírása szerint Tovább …

A montfaucon-i ló

A montfaucon_i ló - The hose of Montaucon

In English Texastól Kassáig számos állatorvosképző intézmény jelképe a ló, ez a szépséget, erőt, méltóságot sugárzó lény dicső küzdelmek részese, és az első baromorvosi figyelmet érdemlő jószág. De lehet-e egy éppen a vágóhidra botladozó sánta ló egy állatorvosi iskola jelképe? Tovább …

Az Európai Állatorvosképző Intézemények Egyesülete (EAEVE)

EAEVE honlap

Az ismertetés alapja: https://www.eaeve.org/ Mi az EAEVE? Az Európai Állatorvosképző Intézmények Egyesületét (European Association of Establishments for Veterinary Education, rövidítve EAEVE) 1988-ban alapították azzal a céllal, hogy az európai állatorvosképző intézmények hivatalos akkreditáló szerve legyen. Küldetése az állatorvosképző intézmények és Tovább …

Emlékezés a Magyarországi állatorvosi egylet alakuló ülésére

Részlet a Magyarországi állatorvosi egylet alapszabály-tervezetéből

Az „ige” tehát „testté lőn!” – kiáltott fel nem kevés pátosszal és lelkesültséggel ma 140 éve Nádaskay Béla a Magyarországi állatorvosi egylet megalakulása kapcsán. A körülményekről így írt: „Midőn a közelmúlt év augusztus havában a m. orvosok és természetvizsgálók nagy Tovább …

Tóth Béla Lajos – Széchenyi Zsigmond

Dr. Tóth Béla Lajos

Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, biokémikus, a biokémia oktatója egyetemünkön (1965–1972), majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetem állatélettani és állat-egészségtani tanszékének vezető egyetemi tanára. Az elektroforézises technika bevezetője az állatorvosi kutatásokba. Ennyi olvasható Tóth Béla Lajosról (1925-1999) az Magyar Állatorvosi Panteon c. Tovább …

A magyar állategészségügyi diagnosztikai intézetek munkatársainak publikációi 1929–2018

Manninger Rezső

A kilencven esztendős Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI, ma NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság) és társintézményei bibliográfiájának összeállítása közben markáns képet kaptam az intézmény(hálózat) tevékenységéről, sőt, a hazai állategészségügy közel egy évszázada során felmerült problémákról. Ha regényszerűen olvassuk, a látszólag unalmasan sorjázó Tovább …

Hutÿra 40 éves tanári jubileumán

Hutyra 40 éves tanári jubileuma

1928 novemberében volt a 40. évfordulója annak, hogy Hutÿra Ferencet az állatorvosi tanintézet nyilvános rendes tanárává nevezték ki, de csak 1929. január 23-án kerülhetett sor a köszöntésére. Az ünneplést késleltethette annak a beszámolónak a készítése is, amelyet a Calmette-féle gümőkórellenes védőoltások biztonságosságával kapcsolatban a Tovább …

Tolnay kútjának avatása

Tolnay kútjának avatása

Koncepció és küzdőképesség jellemezte a magyar állatorvosképzés egy-egy jelentős korszakát fémjelző professzorokat, így az iskolaalapító Tolnay Sándort, akire 2018. április 25-én, halálának 200. évfordulóján emlékeztünk. Az állatorvosképzést mindig igyekeztek a gyakorlat igényeihez igazítani, miközben nem feledkeztek meg az állategészségügyi szolgálat Tovább …